Israel Discount Bank Business+ – אפליקציית עסקים + של בנק דיסקונט מאפשרת לצפות במידע ולבצע פעולות בחשבון בקלות

Israel Discount Bank Business+

אפליקציית עסקים + של בנק דיסקונט מאפשרת לצפות במידע ולבצע פעולות בחשבון בקלות

Israel Discount Bank Business+ screenshot 0Israel Discount Bank Business+ screenshot 1Israel Discount Bank Business+ screenshot 2Israel Discount Bank Business+ screenshot 3

• אפליקציית עסקים + של בנק דיסקונט מאפשרת לצפות במידע ולבצע פעולות בחשבון בקלות ובנוחות.
• האפליקציה ניתנת כשירות ללקוחות הבנק המצורפים לעסקים + ללא תשלום.
• הכניסה לאפליקציה מאובטחת ונעשית באמצעות פרטי הזדהות ודיסקוד המשמשים לכניסה לחשבון בהתאם להרשאות שהוגדרו בעת ההצטרפות.
• האפליקציה תומכת בכל השירותים הקיימים בעסקים+ באינטרנט
מה חדש:
• ביצוע פעולות (הלוואות, פיקדונות וכד’)
• ניהול עסקות (העברות, ספקים, תשלומים ומשכורות)
• ניהול רשימת מוטבים
• קבלת מידע וביצוע פעולות בשוק ההון
• הזמנת פנקסי שיקים וצפייה בשיקים

Download apk file for your android phone: googleplaystoreapks.com/category/finance

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s